BemutatkozásSzolgáltatásokCégekKapcsolat  
   
   
 

Infrastrukturális, gazdasági, társadalmi jellemzők

Kazincbarcika és a Sajó mentén fekvő települések Budapest felől az M3 – as, az M30 – as autópályán és a Miskolcot Bánrévével (határátkelőhely) összekötő 26 – os főúton, valamint a 92 – es számú (Miskolc – Bánréve – Ózd) vasútvonalon közelíthetők meg.

Budapest távolsága 206 km (Miskolcig autópálya M30, M3). Kazincbarcika – Miskolc távolsága 19,3 km, melyet részben négysávos gyorsforgalmi út köt össze. Az út továbbépítése, fejlesztése jelenleg is folyik.

Kazincbarcika város az ország egyik „vegyipari fellegvára” volt az elmúlt évtizedekben, így a munkavállalók legnagyobb hányada ma is a vegyiparban tevékenykedik.

A kistérség legnagyobb munkáltatója a BorsodChem Zrt., amely többségében külföldi érdekeltségű vegyipari óriásvállalat.

Tevékenységi köre a műanyag alapanyag gyártása, de kisebb arányban szervetlen vegyi – alapanyag gyártásával is foglalkozik a cég.

A térség nagyobb munkáltatói közé tartoznak továbbá a közüzemi szolgáltatók, valamint a textilipari vállalatok.

A gazdaság új irányvonalához kénytelenek alkalmazkodni az itt élő emberek, ezzel együtt új vállalkozások is születnek, melyekből az életképesek lendületes fejlődést mutatnak. Ilyen fellendülésben lévő iparágak a térségben a fafeldolgozás, nyomdaipar, gépipar, a fémalapanyag gyártás, fémfeldolgozás, az építőipar és a kereskedelem.

A számos kedvezőtlen tényező (pl. nehézipari válság, elmaradt rurális területek) együtteseként azonban a munkanélküliségi ráta igen magas, a gazdasági aktivitási ráta (28%) és a vállalkozások 1000 lakosra vetített száma (48) jelentősen elmarad az országos átlagtól.

A térség másik húzóágazata volt az elmúlt évtizedekben a bányaipar és a hozzá kapcsolódó energiaipar.
Kazincbarcikán az első különálló Ipari Park létrehozása az AES Borsodi Energetikai Kft. nevéhez köthető, melynek rendezési terve 1998. januárjában készült el.

A tervet Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyta, majd a következő évben a Kft. meg is valósította, betelepítése azonban azóta sem valósult meg.

A BorsodChem Zrt. is rendelkezik már ipari parkkal, és emellett tervezi egy Vegyipari Értékpark kialakítását a közeljövőben.

 • Közlekedési feltételek:
  • A Kazincbarcikai Északi Ipari Zónát középen átszeli, az Ipari park törzsterületét keleti oldalán határolja a 26. sz. főút, amely Miskolc felől érkezik és Ózd felé megy tovább.
   Kormánydöntés alapján várhatóan megépül a 26. számú főútvonal Sajószentpétert és Kazincbarcikát elkerülő szakasza.
  • A szlovák határ távolsága Bánréve határátkelőhely felé 23,3 km, az ukrán határ távolsága Záhony – Csop határátkelőhely felé 169,12 km.
  • Vasúti kapcsolat: a 92 – es számú Miskolc – Kazincbarcika – Ózd – Bánréve vasútvonal az Északi Ipari Zónát keletről határolja, így az Ipari Park zöldmezős tartalékterületével közvetlenül érintkezik, iparvágány kiépítése lehetséges.
  • Az Ipari Park törzsterületétől a vasútállomás 2 km-re helyezkedik el, a közúti kapcsolat jó.
  • Legközelebbi nemzetközi repülőtér Szlovákia, Kassa város
  • Legközelebbi magyarországi repülőterek, Mezőkövesd, Nyíregyháza
 • Külső és belső infrastruktúrák feltételei:
  • Az Ipari Park törzsterületét kelet – nyugat irányban 600 fm hosszban köti össze önkormányzati tulajdonú út.
  • A Kazincbarcikai Ipari Park törzsterülete kedvező vonalas infrastruktúrával rendelkezik. Az Ipari Parkban működő Észak – magyarországi Regionális Vízművel Zrt. ivóvíz – és szennyvízvezetékei a törzsterület ellátását biztosítják.
  • Vízhálózat: a 26. sz. főút mentén NA 250 – es vezeték, az önkormányzati út mellett NA 400 ivóvízvezeték áll rendelkezésre.
  • Szennyvízhálózat: az önkormányzati út mellett NA 200 – as csatornahálózat áll rendelkezésre.
  • Gázhálózat: a 26 – os sz. főúttal párhuzamosan az ipari park törzsterületének keleti határán a KPE 110 középnyomású gázvezeték, melyről s TIGÁZ Rt. az igények alapján biztosítani tudja a fejlesztésekhez szükséges gázellátást.
  • A gázfogadó állomás az ipari park törzsterületének déli végén található.
  • Elektromos hálózat: a 26. sz. főút mentén végighúzódó 20 KV – os vezetékhálózatról a csatlakozás a teljes ipari területen biztosítható.
  • A Kazincbarcika – Putnok és a Kazincbarcika – Borsodnádasd gerincvezetékekről a jelenlegi kapacitás 5 MVA.
  • Telefonhálózatok: a T – COM vezetékes hálózat érinti az ipari zónát, az ipari park törzsterületen a hálózatra kapcsolódás azonnal biztosítható.
  • A T – Mobile, a Pannon GSM és a Vodafone rádiótelefon hálózatok a teljes ipari zóna területén elérhetőek.
 • A 26. sz. főúttól keletre az Ipari Park tartalék zöldmezős területén a jelzetteken felül további vezetékek találhatóak, illetve tervezettek:
  • Nagyközépnyomású gáz gerincvezeték
  • A 26. számú főút és a vasút közötti lakott területen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésre került, így lehetőség van a tartalék zöldmezős terület szennyvízelvezetésének megoldására.

A térség munkaerejének jellemzése

A térség, Kazincbarcika kistérsége 32 települését tekintve az összlakosság 77.254 fő, amely több, mint10% - át adja BAZ megye lakosságának. Ezen területen 593 bejegyzett társas vállalkozás működik és mintegy 861 egyéni vállalkozás tevékenykedik.

A munkahelyteremtésben kulcsszerepet játszó kis – és közepes vállalkozások részesedése 14% illetve 4%. 2006. év végén a regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők száma havonta átlagosan 5.894 fő volt. Az álláskeresők összetételét tekintve a férfiak aránya 53,9%.

Az iskolai végzettséget tekintve megállapítható, hogy a szakképzetlen álláskeresők száma 43% alá csökkent.

A szakképzett álláskeresők aránya 54,8%, a diplomával rendelkezők aránya 2,7%.

A munkaerő – piaci felmérés alapján a megkeresett vállalkozások közül 57 adott választ és ezeknek a 30% - a tervez létszámbővítést az elkövetkező években.

A munkaerő – fejlesztésben gondolkodó cégek tevékenységi köre:

 • fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek gyártása
 • textília, textília gyártás
 • kereskedelem
 • szálláshely szolgáltatás, vendéglátás
 • szolgáltatás nyújtó karbantartó tevékenység
 • gazdasági szolgáltatás, ingatlanügyek

A keresett szakképzett munkaerő igény:

 • gépkezelő, karbantartó
 • lakatos hegesztő, lángvágó, vasbetonszerelő
 • szabó, varrónő, modellkészítő
 • boltvezető, kereskedő, szolgáltató
 • autóbuszvezető

A térségben a szakmai képzés, továbbképzés feltételei adottak Kazincbarcikán 5 középfokú szakiskolában szinte minden szakma csoportban a szakmunkás, szakközépiskolai és technikusi szintű képzésre van lehetőség.

A felsőfokú képzést, szakképzést a közeli Miskolci Egyetem Karai biztosítják.

Az átképzés, szakmai továbbképzés területén a Regionális Munkaügyi Központ és az Észak – magyarországi Regionális Átképző Központ segítségével minden ilyen típusú igény kielégíthető.

 


   
  www.barcikaiiparipark.hu - www.bipkft.hu